Nowa działalność gospodarcza niesie za sobą obowiązek posiadania numeru REGON. Uzyskanie niepowtarzalnego numeru nie jest skomplikowaną czynnością, ponieważ zazwyczaj zostaje nadany przedsiębiorcy  kilka dni po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

REGON

Jest to rejestr informacji o podmiotach gospodarki narodowej, który jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego. Rejestr  ten jest na bieżąco aktualizowany i wprowadzany jako zbiór informacji o danym podmiocie gospodarczym.

Nadanie  numeru REGON

Rejestrując nową firmę, udajemy się do Urzędu Gminy i jest to praktycznie nasza jedyna potrzeba aby uzyskać numer REGON. Wypełniając wniosek CEIDG -1 podczas zakładania naszej działalności, należy zaznaczyć że nieposiadany numeru REGON. Następnie urzędnik przyjmujący nasz wniosek, po pozytywnym zaakceptowaniu przesyła nasze dane do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarczych, czyli Głównego Urzędu Statystycznego. Dalej  Urząd Statystyczny w ciągu kilku dni, zazwyczaj jest to ok. 2 dni roboczych, nadaje nam niepowtarzalny numer REGON. Nadanie numeru różni się od formy działalności jaką zamierzamy prowadzić, w przypadku działalności jednoosobowej wystarczy tylko wizyta w Urzędzie Gminy przy okazji rejestracji firmy, natomiast przy innej formie prawnej np. spółki z ograniczona odpowiedzialnością uzyskanie numeru REGON wymaga wizyty w Urzędzie Statystycznym i wypełnienie druku RG-1

Nadanie numeru REGON nie wymaga opłaty!

Uzyskanie numeru REGON nie wymaga żadnej opłaty skarbowej na rzecz instytucji państwowych lub komercyjnych. Należy o tym pamiętać, ponieważ często pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat i zgłaszające się firmy, które chcą wyłudzić opłaty za czynności związane z wpisem do GUS.

REGON-do czego jest potrzebny?

Numer ewidencyjny służy przede wszystkim do identyfikacji podmiotów gospodarczych, wpisanych do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest potrzebny do wszelkich danych statystycznych. Następnie przetworzona dane mają ca celu m.in. pomóc w ustalaniu nowych przepisów dotyczących przedsiębiorców, umożliwiają identyfikację poprzez adres działających podmiotów oraz są jednym z głównych źródeł do badań statystycznych.

Zaświadczenie – czy potrzebne?

Zakładając działalność gospodarczą nie otrzymujemy zaświadczenia odnośnie rejestracji naszej firmy oraz o nadaniu numeru REGON. Od momentu wejścia systemu tzw. jednego okienka, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pobiera się ze strony www.ceidg.gov.pl , które nie wymaga podpisu ani pieczątki urzędnika. Jednak zdarzają się sytuację gdzie kontrahent wymaga zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.  Aby uzyskać niezbędne zaświadczenie wymagana jest wizyta w terenowym oddziale Głównego Urzędu Statystycznego oraz wypełnić druk RG-1. W tym formularzu wskazujemy nasze podstawowe dane, takie jak:

  • Informację o nazwę naszej firmy która musi zawierać imię i nazwisko,
  • Adres działalności,
  • PKD 2007 naszej działalności,
  • Datę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Numer PESEL,
  • Prawna formę działalności np. spółka czy działalność jednoosobowa,
  • Urząd statystyczny do którego udaliśmy się po zaświadczenie.

Co się dzieje z naszymi danymi?

Nasze dane które trafiają do Głównego Urzędu Statystycznego przy rejestracji działalności gospodarczej wykorzystywane są oprócz celów statystycznych również do odpłatnego zbycia przez GUS. W związku z tym firmy tworzące bazy klientów najczęściej wykupują od GUS dane miesięczne czy kwartalne o nowo-powstałych firmach, a następnie tworzą bazy danych dla potencjalnych klientów, stąd zazwyczaj przeróżne firmy dzwoniące lub wysyłające swoje oferty mają nasze dane adresowe oraz telefoniczne.