Księga przychodów i rozchodów ( KPIR )

Księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza obecnie metoda ewidencji operacji finansowo – gospodarczych. Zwana jest również książką przychodów i rozchodów.

Elementy które musi zawierać KPIR to: 

– rejestr przychodów ze sprzedaży,

– zakupów towarów,

– wszystkie wydatki i transakcje.

Książkę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły 800 000 euro limitu.

Podmioty gospodarcze uprzywilejowane do prowadzenia KPIR:

– osoby fizyczne,

– spółki cywilne osób fizycznych,

– spółki jawne osób fizycznych,

– spółki partnerskie ( tylko wykonujące działalność gospodarczą )

Podmioty niemogące prowadzić  KPIR:

– osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych

– osoby wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym

– osoby wykonujące wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim

– osoby dokonujące sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Wymogi przy prowadzeniu KPIR: 

Przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów należy pamiętać aby księga była prowadzona w sposób rzetelny, terminowy, waluta PLN oraz nie może zawierać błędów rachunkowych. Wszystkie wpisy powinny być prowadzone na podstawie faktur, uwzględniając rzeczywiste terminy wydatków i przychodów.

Książkę przychodów i rozchodów można prowadzić ręcznie za pomocą wersji papierowej( jest to bardzo czasochłonne i skomplikowane ) lub za pomocą programu komputerowego. Najlepszy wybór oraz porady oprogramowania księgowego znajdziemy na stronie www.nowalu.pl