Blog

/Blog

Pieniądze dla małych i średnich firm na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła 6 lipca 2015 r. konkurs dotyczący dofinansowania udziału małych i średnich firm w międzynarodowych programach innowacyjnych. O wsparcie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się do 5 sierpnia 2015 r. Chodzi o firmy, które złożyły wniosek projektowy w międzynarodowym programie innowacyjnym jako koordynatorzy, albo partnerzy. "Międzynarodowy program innowacyjny zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami [...]

Zawieszenie działalności a obowiązkowe składki ZUS.

         Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników. Aby zawiesić działalność należy złożyć formularz CEiDG-1 w urzędzie gminy w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia zawieszenia. Minimalnym okresem zawieszenia jest 30 dni, a maksymalnym 2 lata. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie działalności jest zwolniony z [...]

Remanent na koniec roku 2014

Na koniec każdego roku podatkowego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do książki przychodów i rozchodów spisu z natury (remanentu końcowego) towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. W remanencie na koniec roku nie ujmujemy środków trwałych i wyposażenia. W firmie, która nie ma na stanie [...]

Zmiana siedziby biura!

Miło nam poinformować że od 1 września 2014 zmianie ulegnie adres głównej siedziby Biura Rachunkowego Nowakowski. Nowy adres: uL. Semaforowa 89/U2 52-115 Wrocław - Brochów Biuro czynne: 8-16 Zapraszamy!

Sprzedaż samochodu osobowego – najkorzystniej do końca marca

Już tylko kilka dni zostało na skorzystanie ze zwolnienia zapisanego w par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722), które obowiązuje jedynie tych podatników, którzy przy zakupie swoich pojazdów odliczyli tylko część podatku (50 proc. lub 60 proc., nie więcej niż odpowiednio – 5 tys. lub 6 tys. [...]

Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z fiskusem

Nie otrzymałeś  lub zgubiłeś swój PIT-11? Brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z dochodów uzyskanych w 2013 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników lub zawierają umowy zlecenia lub o dzieło są zobowiązani do końca lutego przesłać im informacje o wysokości dochodu, potrąconych w roku podatkowym składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, składkach na [...]

Śmierć podatnika – rozliczenie z fiskusem

Niestety śmierć podatnika nie zwalnia go z obowiązku rozliczenia zeznania rocznego. Dokonać tego zobowiązani są  spadkobiercy podatnika najpóźniej w terminie złożenia zeznania za ubiegły rok podatkowy. Zasady postępowania w przypadku śmierci podatnika zależą od tego, kiedy nastąpił jego zgon. Jeżeli zmarły podatnik przed śmiercią zdążył złożyć deklarację, to spadkobiercy nie muszą dodatkowo składać za niego [...]

Zmiana wskaźników podatkowych – wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Od 1 marca 2014 roku ulegają zmianie wskaźniki ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku. Na początku marca ulegną zmianie między innymi wskaźniki dotyczące limitów dodatkowych zarobków na emeryturze oraz wskaźniki minimalnych wynagrodzeń młodocianych uczniów.  Jak ogłosił w swoim komunikacie z dnia 11.02.2014r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie przeciętne w IV kwartale [...]

Rozliczenie pit za 2013 rok a ulgi podatkowe – zmiany

Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczenia z przychodów uzyskanych w 2013 roku. Oprócz osiąganych przychodów bardzo ważną rolę w rozliczeniu rocznym odgrywają koszty uzyskania przychodów oraz ulgi podatkowe. W rozliczeniu za 2013 rok zmieniają się zasady dotyczące ulgi prorodzinnej oraz ulgi na Internet. Należy pamiętać o terminowym złożeniu zeznania oraz prawidłowej dokumentacji zawartych w nim [...]

Zwrot VAT za materiały budowlane w roku 2014

W roku 2014 wciąż można ubiegać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte do budowy domu lub remontu/ wykończenia mieszkania/domu  na starych zasadach, jednak tylko odnośnie wydatków udokumentowanych fakturami VAT  z lat 2004 – 2013.   Harmonogram składania wniosków: Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą [...]

Load More Posts