Nowa działalność gospodarcza często spotyka się z problemem firmowej pieczątki. Niepotrzebnie, ponieważ według prawa nie ma obowiązku posiadania takiego znaku firmowego, natomiast może okazać się to sporym ułatwieniem przy codziennych obowiązkach.

Przedsiębiorca działając zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wyrabiania pieczątki, do podpisywania umów lub wystawiania faktur wystarczy sam podpis zainteresowanego.

Niekiedy pieczątka może okazać się konieczna, ponieważ niektóre banki przy wnioskach kredytowych wymagają oprócz podpisu również takiego potwierdzenia naszej działalności. Również w momencie wystawiania faktur samodzielnie, bez użycia specjalistycznego programu do wystawiania faktur, możemy zaoszczędzić sobie czasu i pracy, gdzie w miejscu na nasze dane wystarczy odbić nasz znak firmy zawierające niezbędne dane do wystawienia faktury.

Firmowa pieczątka

Jeżeli zdecydujemy  się na zrobienie firmowej pieczątki, powinniśmy umieścić tam niezbędne informacje o naszej firmie, które zdecydowanie muszą pomóc naszym klientom zidentyfikować naszą firmę, a nie odwrotnie, czyli zdezinformować. W tym celu firmowa pieczęć musi zawierać ważne informacje, takie jak:

  • Nazwa firmy
  • NIP
  • REGON
  • Adres
  • Telefon
  • Adres mail oraz strona internetowa

REGON

Żadna ustawa nie nakłada obowiązku posiadania firmowej pieczątki. Jeżeli jednak zdecydujemy się już na posiadanie pieczątki, wtedy powstaje zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, obowiązek aby pieczątka zawierała numer REGON. Jest to jedyny obowiązek odnośnie pieczęci, wskazany przez prawo.

Kontakt

Nasza pieczęć firmowa będzie zawierała szereg danych o naszej działalności gospodarczej. Najważniejszymi informacjami są dane kontaktowe, więc warto zadbać aby na pieczęci znalazł się numer telefonu, adres strony internetowej oraz mail. Przybijając pieczątkę firmową zawsze ułatwiamy naszym klientom dostęp do naszych danych kontaktowych. Może do się okazać pomocne za każdym razem kiedy podpiszemy nową umowę czy wystawiając rachunek.

Identyfikacja oraz wiarygodność

Często możemy się spotkać z drukami np. w ZUS DRA które mają pole na pieczęć firmową, lub przy różnego rodzaju wnioskach kredytowych dla uwiarygodnienia naszej firmy kontrahenci żądają aby jednak przedsiębiorca postawił znak swojej pieczęci. Również często można nas zidentyfikować po naszej pieczęci.

Imienna oraz firmowa

Zdecydowanie należy rozróżniać pieczęć firmowa od imiennej, ponieważ pieczątka firmowa służy do identyfikacji naszej działalności, natomiast pieczątka imienna służy jedynie do poświadczenia pracownika lub osoby która podpisała się pod daną czynnością.

Znak firmowy

Prowadząc działalność gospodarczą mamy również za zadanie dbania o nasz wizerunek. Pieczątka firmowa może również spełniać właśnie takie kryterium. Dobrze zorganizowana oraz elegancko wyglądająca pieczęć może nieraz przykuć uwagę naszego klienta lub osoby które dopiero może zostać naszym partnerem w biznesie.

 

Wygląd

Należy pamiętać że pieczątka musi mieć odpowiedni wygląd, kształt oraz kolor. Warto zwrócić uwagę aby wygląd był elegancki, ponieważ świadczy to naszej firmie. To samo można powiedzieć o kolorze, który również musi spełniać kryteria firmy na najwyższym poziomie.