Własna firma – krok po krokuceidg(1)-129x156-120x145

Od 1 lipca 2011 r. Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać w Urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu.

Krok 1

Aby zarejestrować nową firmę  należy udać się do urzędu gminy i złozyć tam wniosek CEIDG-1. Urząd po otrzymaniu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej ma jeden dzień roboczy, aby przekształcić go na formę elektroniczną i przesłać do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

CEIDG przesyła Twój wniosek wraz z danymi do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją o dokonaniu rejestracji nowej firmy.

Wniosek CEIDG -1 można również złożyć za pośrednictwem Internetu na stronie www.ceidg.gov.pl.  Po zlożeniu wniosku system przesyła na Twój email potwierdzenie, także o błędach które mogłeś popełnić podczas wypełniania wniosku. Jedynym minusem, składania wniosku poprzez Internet, jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jednak wiąże się z wcześniejszą wizytą w urzędzie i dodatkowymi kosztami.

Możliwa jest też nowa forma autoryzacji własnego podpisu, tzw. zaufany profil. W tym przypadku mamy do czynienia z bezpłatną formą podpisu elektronicznego. Aby uzyskać profil zaufanej firmy, należy założyć konto oraz wysłać zgłoszenie na stronie www.epuap.gov.pl, podając wcześniej swoje dane oraz e-mail. Także w tym przypadku niezbędna jest wizyta w urzędzie, w celu zweryfikowania danych osobowych i aktywacji profilu. Potwierdzenia danych,  można dokonać we wszystkich urzędach wojewódzkich oraz w niektórych oddziałach ZUSu i urzędach skarbowych.

Plusem zaufanego profilu jest jego bezpłatne założenie i aktywacja. Profil służy także do załatwiania wszelkich spraw urzędowych w formie elektronicznej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej, CEIDG przesyła dane do odpowiedniego miejscowo urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUSu.

 

We wniosku CEIDG-1 należy podać:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer PESEL,
 • Adres zamieszkania,
 • Nazwę firmy,
 • Adres wykonywania działalności
 • Rodzaj działalności ( zgodnie z Polska Klasyfikacją Kodów – PKD 2007 )
 • Planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • Informację o prowadzeniu dokumentacji rachunkowej,
 • Informację o wybranej formie opodatkowania.

Na naszej stronie dostepna jest również, instrukcja wypełnienia wniosku.

Każda działalność gospodarcza w Polsce ma przypisany kod PKD. Wobec tego, wyboru prowadzonej działalności we wniosku CEIDG-1 dokonujemy na podstawie kodu PKD. Rodzaje działalności gospodarczych są zawarte w Polskiej Klasyfikacji Kodów PKD 2007.

Kod przypisany do Twojej działalności, dostępny jest na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ lub nasze Biuro, może zrobić to za Ciebie. Jeżeli w przyszłości masz zamiar prowadzić nie jeden profil swojej firmy, możesz dokonać od razu wpisu kilku kodów we wniosku, na poszerzenie działalności swojej firmy.

Załączniki do wniosku CEIDG-1

Jeżeli w głównym wniosku CEIDG-1 nie wystarczy miejsca na wpisanie danych, należy wypełnić załączniki:

 • CEIDG-RB – informacja o dodatkowych rachunkach bankowych.
 • CEIDG-RD –  dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej ( PKD ).
 • CEIDG-MW – informacja o dodatkowych miejscach wykonywania działalności.
 • CEIDG-SC – załącznik składa się przypadku gdy osoba zakładająca działalność, jest już wspólnikiem istniejących spółek cywilnych.

Rejestracja działalności gospodarczej  w urzędzie gminy jest bezpłatna.

 

Zezwolenia i koncesje

Do prowadzenia niektórych działalności gospodarczych wymagana jest koncesja lub zezwolenie, np.

 • Organizacja usług turystycznych,
 • Zarobkowy przewóz taksówką,
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe ( w tym agencje ubezpieczeniowe ),
 • Prowadzenie działalności ubezpieczeniowe,
 • Ochrona osób i mienia,
 • Składowanie odpadów,
 • Świadczenie usług detektywistycznych.

Sprawdź, czy działalność którą zamierzasz prowadzić, nie wymaga koncesji lub zezwolenia.

 

Krok 2

Urząd Skarbowy

CEIDG przekazuje urzędowy skarbowemu niezbędne informacje na temat Twojej nowo otwartej działalności gospodarczej, m.in. takie jak:

 • Wybrana forma opodatkowania,
 • Miejsce przechowywania dokumentów rachunkowych,
 • Prowadzenia dokumentacji rachunkowej,
 • Rachunków bankowych.

Wszystkie te informacje zawarte są we wniosku CEIDG,  który składałeś w urzędzie gminy.

Wizyta w urzędzie skarbowym niezbędna jest tylko w przypadku, kiedy masz zamiar lub powinieneś zostać podatnikiem VAT. W dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej masz możliwość dokonania wyboru, czy chcesz zostać podatnikiem VAT. Dopóki Twoje obroty nie osiągną pułapu 150 tyś zł. jesteś zwolniony obowiązku płacenia VAT. Jednak w niektórych przypadkach, należy się zastanowić czy bardziej opłacalne dla prowadzenia własnego biznesu, jest mimo wszystko zostać płatnikiem VAT. Również ustawa o VAT, nakazuje niektórym formą działalności gospodarczej obowiązek podatkowy VAT.

Zgłoszenie rejestracyjne dokonuje się w urzędzie skarbowym, na formularzu VAT-R. Koszt zgłoszenia to 170zł na rzecz urzędu gminy.

 

Numer REGON

 

Urząd statystyczny po otrzymaniu wniosku od CEIDG nadaje nowemu przedsiębiorcy unikatowy numer REGON. Numer dostaniesz drogą pocztową na wskazany adres we wniosku CEIDG-1, w ciągu kilku dni.

Pieczątka firmowa

Pieczątka firmowa nie jest wymagana przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak może być przydatna podczas zakładania konta firmowego w banku.

Pieczątka powinna zawierać:

 • Nazwę firmy,
 • Adres,
 • NIP,
 • REGON.

Pieczątka z takimi informacjami ułatwia codzienne prowadzenie własnego biznesu, w przypadku m.in. zakupów firmowych lub  wystawiania ręcznego faktur sprzedaży.

 

Rachunek bankowy

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy. Za pomocą tego rachunku należy realizować wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość przekracza 15 tyś zł. ( w ratach lub jednorazowo )

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku posiadania konta firmowego, może korzystać z konta prywatnego. Wtedy jednak opłaty z tytułu prowadzenia konta, nie będzie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, tylko te, które będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konto firmowe uprawnia do odliczenia w koszty uzyskania przychodów, każdej opłaty za korzystanie z konta. Ponadto dla dobra własnej firmy, polecamy oddzielić finanse prywatne od finansów firmowych.

Wybór banku

Ważnym aspektem jest również wybór banku, w którym mamy zamiar otworzyć konto firmowe. Należy wziąć pod uwagę opłaty za prowadzenie konta, prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych, położenie banku, godziny otwarcia, a także ilość stanowisk w banku. Te informację w przypadku częstych wizyt w banku, mogą się okazać bardzo przydatne w celu zaoszczędzenia czasu.

Wymagane dokumenty

Aby założyć rachunek bankowy należy mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty,
 • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • Numer REGON,
 • Pieczątkę.

E-konto

Prowadzenie konta poprzez Internet jest bardzo wygodne, wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z siedziby własnej firmy, za wyjątkiem wpłaty i wypłaty gotówki.

 

ZUS

CEIDG dokonuje jedynie zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek, a ZUS musi jeszcze otrzymać zgłoszenie osoby ubezpieczonej. To przedsiębiorca musi dokonać osobiście lub poprzez pełnomocnika w ZUS-ie. Możliwa jest również droga pocztowa, droga elektroniczna za pomocą specjalnego programu, jeżeli dysponujemy podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Biura Rachunkowego. Do zgłoszenia niezbędny jest druk/formularz ZUA.

 

Jeżeli uważasz że założenie działalności jest zbyt skomplikowanie, przepisy prawa są nie jasne, niezrozumiałe lub po prostu nie masz czasu powierz swój biznes kompetentnym ludziom. Postaw na jakość, rzetelność oraz terminowość.

Wszystkie sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej zrobimy za Ciebie bezpłatnie!