Działalność gospodarczą możemy założyć bez wychodzenia z domu, wymagane jest jednak posiadanie konta  profilu zaufanego, co wymaga wizyty w jednym z kilkudziesięciu urzędów państwowych.  Jednak to tylko jedyny wymóg, a profil zaufany może przydać nam się również w przyszłości.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Czyli w skrócie ePUAP, jest to platforma cyfrowa, gdzie podmioty administracji publicznej udostępniają możliwość załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Strona umożliwia obywatelom kontakt z jednostkami administracji publicznej samorządów, a  szczególnie  z urzędami gmin. Jedną z głównych usług ePUAP jest Profil Zaufany. 

Profil Zaufany

Dzięki posiadaniu profilu zaufanego, możemy bez problemu składać różnego rodzaju pisma, wnioski czy skargi do praktycznie każdej instytucji w naszym państwie. W tym do Urzędu Gminy, gdzie możemy założyć działalność gospodarczą.

Profil zaufany jest świadectwem elektronicznym naszych personaliów. Jest czymś w rodzaju podpisu elektronicznego, gdzie możemy różnego rodzaju pisma zatwierdzić właśnie profilem zaufanym.

Posiadanie profilu zaufanego wiąże się  z założeniem konta na ePUAP. Najpierw musimy dokonać rejestracji, po czym logujemy i wypełniamy wniosek odnośnie założeni profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest wizyta w jednym z urzędów np. skarbowy, miasta czy ZUS w celu potwierdzenia przed urzędnikiem naszych danych.

Profil Zaufany jest bezpłatny.

Należy pamiętać że założenie profilu jest bezpłatne.

Lista instytucji które dają nam możliwość poświadczenia profilu zaufanego:

www.epuap.gov.pl

Nowa Firma a Profil Zaufany

Posiadając już profil zaufany, możemy bez problemu założyć działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu.  Rejestracji nowej firmy dokonujemy na stronie www.ceidg.gov.pl.

Następnie mamy możliwość wyboru trzech różnych form rejestracji poprzez:

 • Podpis elektroniczny ( certyfikat kwalifikowany )
 • Przygotowanie wniosku, bez możliwości wysłania.
 • Profil zaufany

Podpis elektroniczny jest wykorzystywany głównie przez biura rachunkowe lub podobne komercyjne instytucje, do podpisu składanego w czyimś imieniu na zasadzie pełnomocnictwa, chociaż oczywiście mieć swój własny podpis elektroniczny, jednak w przeciwieństwie do profilu zaufanego, posiadanie podpisu certyfikowanego jest płatne.

Przygotowanie wniosku polega na wypełnieniu w informatycznym systemie samego wniosku bez możliwości złożenie go w formie elektronicznego, a jedynie wydruku i udania się do Urzędu gminy w celu dokończenia procesu rejestracji nowej firmy. Ponieważ nie ma  w tej sytuacji możliwości potwierdzenia naszej tożsamości. Finalizacja rejestracji działalności powinna nastąpić w ciągu 7 dni, po tym czasie nasz wniosek przestanie istnieć w systemie.

Posiadając profil zaufany wypełniamy wniosek o założenie nowej działalności poprzez stronę www.ceidg.gov.pl, wypełniając wniosek CEIDG-1,  następnie potwierdzamy nasze dane profilem zaufanym.

Niezbędne dane we wniosku CEIDG-1:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania, zameldowania oraz prowadzenia działalności ( jeżeli są inne to wypełniamy wszystkie trzy, natomiast jeżeli są te same to wypełniamy tylko jedną rubrykę),
 • Numer y:  NIP, PESEL oraz REGON (jeżeli posiadamy),
 • Nazwa naszej firmy ( musi zawierać imię i nazwisko),
 •  Urząd skarbowy pod jaki podlegamy,
 • Datę startu naszej działalności,
 • Formę opodatkowania,
 • Urząd Skarbowy,
 • Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007,
 •  Miejsce przechowywania dokumentów księgowych.

Kiedy wypełnimy już wszystkie dane we wniosku CEIDG-1, dokonujemy weryfikacji poprzez podpis naszego wniosku profilem zaufanym. Przed podpisem  warto sprawdzić poprawność naszych danych.

Kolejnym krok należy do urzędnika który zatwierdza nasz wniosek, po czym potwierdza założenia naszej nowej firmy poprzez mail zwrotny z potwierdzeniem założenia działalności gospodarczej.

Założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne.