Przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej nie mamy obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym. Wyjątkiem  jest obowiązek opodatkowania podatkiem VAT lub dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia.

Urząd Skarbowy

Zakładając firmę we wniosku CEIDG-1 wskazujemy Urząd Skarbowy w którym będziemy rozliczać się jako przedsiębiorca z podatku dochodowego od osób fizycznych. Składając wniosek CEIDG-1 w Urzędzie Gminy,  urzędnik przesyła nasze dane również do właściwego Urzędu Skarbowego, który otrzymuje informację o zarejestrowaniu naszej działalności.

Jaki podatek?

We wniosku CEIDG-1 wskazujemy jaką formę opodatkowania wybieramy:

 • Zasady ogólne
 • Podatek liniowy
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa

Wskazujemy również formę prowadzenia księgowości, adekwatną do wyboru opodatkowania oraz formę wpłaty zaliczek na podatek dochodowy – miesięcznie lub kwartalnie. Wskazujemy również miejsce przechowywania dokumentacji podatkowej.

VAT

Rozpoczynając działalność gospodarczą w większości przypadków jesteśmy zwolnieni z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Jednak zdarzają się takie sfery działalności firmy które wymagają rejestracji VAT, a to już  wiąże za sobą konieczność złożenia dodatkowego formularza VAT R.

Formularz VAT R

Do rejestracji podatku VAT niezbędny będzie nam druk VAT R. Formularz dostępny jest na stronach internetowych ministerstwa finansów lub w Urzędzie Skarbowym, oczywiście można też poszukać w Internecie, ale należy pamiętać aby druk był aktualny. W formularzy VAT R należy wskazać nasze podstawowe dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres siedziby firmy,
 • PESEL,
 • NIP

Od kiedy będę VAT-owcem?

Kolejnym krokiem jest wskazanie daty, od której dobrowolnie rezygnujemy ze zwolnienia, lub datę od której mamy obowiązek zastania podatnikiem VAT.

Miesięcznie czy kwartalnie?

Po wskazaniu konkretnej daty podlegania pod podatek VAT, w druku zgłoszeniowym VAT R wskazujemy okres za który składać będziemy deklarację do Urzędu Skarbowego. Mamy do wyboru deklarację miesięczne lub kwartalne. W sytuacji kiedy wybierzemy metodę miesięczną, deklarację będziemy składać do każdego 25 dnia miesiąca.

Np. deklarację za maj, musimy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 25 czerwca((plus ewentualny opłacony podatek ).

Natomiast metoda kwartalna polega na rozliczaniu się w miesiącu po kwartale. Obecnie metoda kwartalna dostępna jest dopiero po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności i rejestracji do podatku VAT jako podmiot VAT czynny.

Np. Deklarację za drugi kwartał czyli: kwiecień, maj, czerwiec – należy złożyć do 25 lipca( plus ewentualny opłacony podatek )

Niepełny miesiąc

Zakładając działalność w połowie miesiąca lub w innym dniu, nie ma to większego znaczenia, ponieważ deklarację VAT należy złożyć jak za pełny miesiąc lub kwartał.

Np. rejestracja VAT odbyła się 13 stycznia, więc deklarację składamy za cały styczeń do 25 lutego.

Jaka deklaracja VAT?

Mamy do wyboru dwa rodzaje deklaracji VAT:

VAT 7 – dotyczy deklaracji miesięcznych,

VAT 7K – dotyczy deklaracji kwartalnych.

Czy zawsze należy składać deklarację?

Tak, nawet w sytuacji kiedy nie przeprowadzaliśmy żadnych transakcji opodatkowanych lub nieopodatkowanych, jesteśmy zobowiązani składać tzw. deklaracje zerowe, tzn. że po prostu we właściwej deklaracji ( miesięcznej lub kwartalnej) wpiszemy w miejscach na kwoty, same zera.

Jaki jest koszt?

Obecnie rejestracja  jest bezpłatna. Koszt potwierdzenia naszego statusu jako VAT czynny wynosi 170 zł na rzecz gminy w której mamy zamiar rozliczać się z podatku VAT.

Tryb składania VAT R

Wniosek VAT R należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym osobiście lub poprzez wysłanie listu poleconego.

Czy dostaniemy potwierdzenie?

Nie. Potwierdzenie rejestracji to dodatkowy koszt 170 zł

Kiedy mogę a kiedy muszę zostać VAT-owcem?

 • Podatnik VAT czynny – w momencie przekroczenia rocznego obrotu 200 000zł,
 • Podatnik zwolniony –  zazwyczaj nowa działalność,
 • Podatnik zobowiązany podlegania jako VAT czynny od momentu rozpoczęcia działalności z powodu przepisów.