Zakładając działalność gospodarczą mamy obowiązek zgłosić naszą firmę do ZUS. Od lipca 2011 dopełniamy ten obowiązek w ramach jednego okienka w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Na tym jednak nie kończy się nasza przygoda z ZUS-em.

1. Zgłoszenie osoby fizycznej

CEIDG dokonuje zgłoszenia naszej firmy jako płatnika składek, natomiast przedsiębiorca musi dokonać zarejestrowania siebie jako osoby ubezpieczonej. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od założenia naszej firmy w terenowym oddziale ZUS. Niezbędnym dokumentem będzie druk ZUS ZUA, gdzie wpisujemy podstawie dane o przedsiębiorcy, takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • NIP,
 • Numer dowodu osobistego,
 • Datę podlegania pod ZUS ( jest to data założenia działalności),
 • Obowiązkowe ubezpieczenie,
 • Dobrowolne ubezpieczenie.

Formularz możemy złożyć osobiście w naszym oddziale ZUS, wysłać listem poleconym lub poprzez profil zaufany. Zgłoszenie do ZUS-u jest bezpłatne.

2. Kody ZUS

Rejestrując osobę ubezpieczoną do ZUS, we wniosku ZUS ZUA należy podać niezbędne kody ubezpieczenia:

Kod 05 70 00 – osoba prowadząca działalność gospodarczą z 24 miesięczną preferencyjną wysokością składek, tzw. mały ZUS.

Kod 05 10 00 – osoba prowadząca działalność gospodarczą bez 24 miesięcznej preferencyjnej wysokości składek, opłacająca tzw. duży ZUS.

3. Obowiązkowy ZUS

Nowy przedsiębiorca podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia:

 • Emerytalne
 • Rentowe
 • Wypadkowe
 • Zdrowotne

Nie ma możliwości zrezygnowania z ww. ubezpieczeń. Jedynym wyjątkiem jest praca u innego pracodawcy z wynagrodzeniem minimalnym tj. 1600zł brutto miesięcznie. W tej sytuacji podlegamy obowiązkowo tylko pod ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe ubezpieczenia możemy opłacać dobrowolnie, co skutkuje np. wyższą emeryturą.

4. Dobrowolny ZUS

Przedsiębiorca może, ale nie musi podlegać pod ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie to, wiąże się  z wypłacaniem ewentualnego zasiłku chorobowego w przypadku choroby przedsiębiorcy. Warunkiem do wypłaty zasiłku jest nieprzerwalne opłacanie składek przez 90 dni.

5. Mały ZUS

Nowa firma przez pierwsze 24 miesiące polega pod preferencyjną stawkę ZUS, która określa 30% przeciętnego wynagrodzenia i obecnie wynosi:

 • ZUS  153,12 zł ( chorobowe)
 • ZUS  141,36 zł ( bez chorobowego )

Natomiast składka zdrowotna jest taka sama dla każdego przedsiębiorcy(nie obowiązuję stawka preferencyjna) i wynosi:

 • Składka zdrowotna 261,73zł

Podczas preferencyjnych 24 miesięcy osoba prowadząca działalność nie musi( ale może ) opłacać funduszu pracy.

6. Deklaracja ZUS DRA

Osoby niezatrudniające pracowników mają obowiązek złożenia jednej pełnej deklaracji ZUS DRA za miesiąc. Np. jeżeli założyliśmy działalność  gospodarczą 1 marca, należy złożyć deklarację do 10 kwietnia. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności np. 5 marca, musimy wtedy dopełnić obowiązku złożenia deklaracji ZUS DRA za marzec (niepełny )oraz za kwiecień który będzie pełnym miesiącem ubezpieczeniowym.

Firma zatrudniająca pracowników podlega obowiązkowemu składaniu comiesięcznych deklaracji ZUS DRA, w których wykazuje się liczbę zatrudnionych, wysokość opłacanych składek, oraz wymiar zatrudnienia pracowników.

7. Termin

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników zobowiązany jest opłacać składki  ZUS w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Np. składkę za styczeń, należy zapłacić do 10 lutego.

Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej jednego pracownika zobowiązany jest do opłacania składki ZUS w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za siebie oraz pracowników.

Np. składkę za luty, należy zapłacić do 15 marca.

8. Ubezpieczenie członka rodziny

Prowadząc działalność gospodarczą możemy ubezpieczyć członka najbliższej rodziny np. małżonka lub dzieci, którzy podlegają pod nasze ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia członka rodziny dokonujemy na druku ZUS ZCNA. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami i jest bezpłatne.

9. Wyrejestrowanie

Osoba zawieszająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku wyrejestrowania się w ZUS-ie, ponieważ dokonuje tego za pomocą CEIDG w momencie zawieszenia działalności. W przypadku zamykania firmy, zobowiązani jesteśmy do wyrejestrowania się z ZUS-u jako osoby ubezpieczonej w ciągu  7 dni od zamknięcia. Wyrejestrowania dokonuję się na druku ZUS ZWUA.