Rejestracja spółki z o.o. przez Internet w 24 godziny

 

Etap I:

Sporządzenie umowy spółki (przy wykorzystaniu wzorca lub samodzielnie). Należy zaznaczyć, iż zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy jest uprawnieniem założycieli, a nie ich obowiązkiem. Jeżeli założycielom nie odpowiadają postanowienia umowy zawarte we wzorcu mogą nie korzystać z uproszczonej formy rejestracji spółki i skorzystać  z dotychczasowych sposobów sporządzania umowy spółki.

Ogólnie ingerencja we wzorzec umowy jest niedopuszczalna, jednak założyciele mogą wybrać warianty uregulowania lub uzupełnienia danej umowy, które są dopuszczone w ramach wzorca umowy.  Ewentualne zmiany w umowie (złożonej za pomocą wzorca) można korygować już po zarejestrowaniu spółki, aby nie hamować procesu jej powstawania.

Aby założyć spółkę z o.o. należy wypełnić wzorzec umowy w systemie teleinformatycznym, a następnie zaopatrzyć ją w podpis elektroniczny. Nie jest już wymagany podpis certyfikowany.   (Art. 78 ust. 2 K.C.)

Po sporządzeniu umowy uiszcza się opłatę sodową w systemie eCard. Opłaty za założenie spółki  z o.o. w systemie teleinformatycznym są takie same jak w przypadku tradycyjnego zakładania spółki. Wynoszą one: 500zł za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców i kolejne 500zł  za ogłoszenie tej rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Po dokonaniu opłat, wniosek rejestrujący zostanie automatycznie wysłany do właściwego sądu rejestrowego.

 

Etap II:

Związany jest z wniesieniem kapitału zakładowego spółki z o.o., którego minimalna wysokość wynosi 5000zł. Pokrycie tego kapitału powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru. Niestety rejestrując spółkę z o.o. przez Internet nie możemy wnosić kapitału  za pomocą wkładów niepieniężnych. Podwyższenie kapitału zakładowego za pomocą wkładów niepieniężnych może nastąpić dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru za pomocą wzorca umowy. Ma to na celu wyeliminowanie komplikacji prawnych jakie mogą zajść w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych podczas rejestracji internetowej.

 

Etap III:

Zgodnie z art. 167 KSH zgłaszając spółkę z o.o. należy sporządzić i dołączyć do zgłoszenia:

1) umowę spółki,

2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

3)podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia  lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

 

Wszystkie te dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem elektronicznym.

Niestety rejestrując spółkę z o.o. w systemie teleinformatycznym zmuszeni jesteśmy jednak do złożenia w formie papierowej:

–  oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie   nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki,

–   złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Bezwzględny wymóg złożenia w formie papierowej do sądu rejestrowego dotyczy wzorów podpisów członków zarządu. Natomiast oświadczenie o pokryciu wkładów jest dołączone   w formie papierowej, w przypadku gdy wkład nie został uiszczony do kasy spółki w chwili wysyłania wniosku elektronicznego.

Pamiętajmy, że rejestrując spółkę przez Internet nie obowiązuje tzw. zasada jednego okienka. Polega ona na możliwości załatwienia wszystkich spraw w jednym urzędzie. W przypadku elektronicznej rejestracji zobowiązani jesteśmy do zgłoszenia spółki w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Statystycznym.