Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązujące

w 2018 roku:

Bez ubezpieczenia chorobowego:

                  Kwota: 778,14 zł

Z ubezpieczeniem chorobowym :

                  Kwota: 843,45 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

                   Kwota: 319,94 zł

Składka na Fundusz Pracy:

                   Kwota: 65,31 zł

Łącznie z chorobowym: 1228,70 zł

Łącznie bez chorobowego: 1163,39 zł

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2665,80 złotych, a składki zdrowotnej 3554,93 złotych.


 

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące obowiązująca w 2018 roku:

Bez ubezpieczenia chorobowego:

                  Kwota: 175,92 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

                  Kwota: 183,90 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

                  Kwota: 319,94 zł

Łącznie z chorobowym: 520,10 zł

Łącznie bez chorobowego: 504,66 zł

Podstawa wymiaru w 2018 roku  to 630 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.) a składki zdrowotnej 3554,93 zł.

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

 


Numer Konta

Od 2018 przedsiębiorca opłaca składki jednym przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer powinen zostać przesłany listownie przez ZUS po założeniu działalności gospodarczej.

Indywidualny numer rachunku bankowego można również pobrać:

https://www.eskladka.pl/

Terminy płatności:

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.