Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązujące

w 2021 roku:

Bez ubezpieczenia chorobowego:

                  Kwota: 921,06 zł

Z ubezpieczeniem chorobowym :

                  Kwota: 998,37 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

                   Kwota: 381,81 zł

Składka na Fundusz Pracy:

                   Kwota: 77,31 zł

Łącznie z chorobowym: 1457,49 zł

Łącznie bez chorobowego: 1380,18 zł

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 3155,40 złotych, a składki zdrowotnej 4242,38 złotych.


 

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące ( po upływie 6- ściu pierwszych miesięcy ) obowiązująca w 2021 roku:

Bez ubezpieczenia chorobowego:

                  Kwota: 245,20 zł*

Z ubezpieczeniem chorobowym :

                  Kwota: 265,78 zł*

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

                  Kwota: 381,81 zł

Łącznie z chorobowym: 647,59 zł

Łącznie bez chorobowego: 627,01 zł

Podstawa wymiaru w 2021 roku  to 840,00zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.) a składki zdrowotnej 4242,38 zł.

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

 


Składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze 6-ść miesięcy:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

                  Kwota: 381,81 zł


Numer Konta

Przedsiębiorca opłaca składki jednym przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer powinen zostać przesłany listownie przez ZUS po założeniu działalności gospodarczej.

Indywidualny numer rachunku bankowego można również pobrać:

https://www.eskladka.pl/

Terminy płatności:

Opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca je tylko za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, opłaca składki ZUS za siebie i pracowników do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.