Od 1 marca 2014 roku ulegają zmianie wskaźniki ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku. Na początku marca ulegną zmianie między innymi wskaźniki dotyczące limitów dodatkowych zarobków na emeryturze oraz wskaźniki minimalnych wynagrodzeń młodocianych uczniów.

 Jak ogłosił w swoim komunikacie z dnia 11.02.2014r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie przeciętne w IV kwartale 2013 roku wynosiło 3823,32 zł. Poniżej przedstawiono wpływ zmiany przeciętnego wynagrodzenia na poszczególne wskaźniki podatkowe.

Przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku

 

Stawka

Okres

3.823,32 zł

IV kwartał 2013

3.651,72 zł

III kwartał 2013

3.612,51 zł

II kwartał 2013

3.740,05 zł

I kwartał 2013

 

Wynagrodzenie młodocianych uczniów

 

Wynagrodzenie

Okres

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

152,93 zł

191,17 zł

229,40 zł

01.03.2014

146,07 zł

182,59 zł

219,10 zł

01.12.2013

 

Ograniczenie emerytury – limity w 2014

 

Zmniejszenie świadczenia

Zawieszenie świadczenia

Obowiązuje od

2.676,40 zł*

4.970,40 zł*

01.03.2014

2.556,20 zł*

4.747,30 zł*

01.12.2013