Już tylko kilka dni zostało na skorzystanie ze zwolnienia zapisanego w par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722), które obowiązuje jedynie tych podatników, którzy przy zakupie swoich pojazdów odliczyli tylko część podatku (50 proc. lub 60 proc., nie więcej niż odpowiednio – 5 tys. lub 6 tys. zł).

Poniżej przedstawiono porównanie dwóch sytuacji dotyczących sprzedaży samochodu osobowego w zależności od daty ich sprzedaży. W symulacji uwzględniono zmiany dotyczące korekt podatku, jeżeli od zakupu pojazdu nie minęło pięć lat.

Porównaliśmy to na kilku przykładach sprzedaży auta.

Samochód półroczny – sprzedaż przed zmianą przepisów (marzec)

Przedsiębiorca kupił w lipcu 2013 roku samochód osobowy za 98,4 tyś. zł ( tym 23% podatku VAT – 18,4 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami odliczył od zakupu
6 tyś. zł podatku. Jeżeli planuje on sprzedaż ww. samochodu, powinien skorygować odliczony wcześniej VAT, ponieważ od zakupu pojazdu nie minęło jeszcze 5 lat. Zasada ta obowiązuje jedynie do końca marca 2014roku. Załóżmy, że przedsiębiorca sprzeda swój samochód za
82 tyś. zł.

Sprzedaż samochodu w marcu oznacza obowiązek korekty podatku VAT za pozostały okres, czyli za cztery kolejne lata. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż samochodu na powyższych warunkach, korekty dokona on jednorazowo w deklaracji za marzec.
W efekcie podatnik będzie musiał zmniejszyć podatek naliczony o 4,8 tys. zł (czyli
4/5 odliczonego w lipcu 2013 r. podatku naliczonego, który wyniósł 6 tys. zł).

Samochód półroczny – sprzedaż w kwietniu

Załóżmy, że ten sam samochód, kupiony w lipcu 2013 r., podatnik sprzeda
10 kwietnia br., również za 80 tys. zł. Przyjmując taki przebieg wydarzeń, przedsiębiorca powinien w deklaracji za kwiecień 2014 wykazać należny podatek VAT od sprzedaż
w wysokości 18,4 tyś. zł. Równolegle jednak podatnik będzie mógł dokonać korekty in plus, czyli na swoją korzyść. Zbycie samochodu w kwietniu oznacza możliwość zwiększenia podatku naliczonego za cały pozostały okres z 60 miesięcy. Zrobi to jednorazowo w deklaracji za kwiecień.

Zatem jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi w 10. Miesiącu od daty jego zakupu, to pozostały okres (licząc 5 lat od zakupu), wyniesie 51 miesięcy. Taka sytuacja pozwala na zwiększenie podatku naliczonego o 51/60 podatku nieodliczonego w momencie zakupu. Podatnik odliczył jedynie 6 tyś. zł, zatem zostało mu do odliczenia 18,4 tyś. zł – 6 tyś. zł = 12,4 tyś. zł. W takim przypadku powstanie nadwyżka podatku należnego nad naliczonym
w wysokości: 12,4 tyś. zł *51/60 = 10,54 tyś zł. Ostatecznie więc podatnik będzie musiał zapłacić od sprzedaży samochodu tylko 7860 zł.

Sprzedaż samochodu starszego niż 5 lat – sprzedaż w marcu

Oczywiście najbardziej skorzystają osoby, które mają zamiar w marcu sprzedaż stare samochody tj. użytkowane dłużej niż pięć lat. Załóżmy, że przedsiębiorca kupił w 2007r. samochód osobowy za 80 tys. zł i odliczył od niego 6 tys. zł VAT. Sprzedając pojazd do końca marca 2014r. nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, ponieważ minął już okres 5 lat od daty jego zakupu. Przedsiębiorca nie naliczy także podatku przy sprzedaży (skorzysta jeszcze ze zwolnienia).

Sprzedaż samochodu starszego niż 5 lat – sprzedaż w kwietniu

Przyjmując założenia z poprzedniej sytuacji, jednak dokonując sprzedaży po
1 kwietnia br. przedsiębiorca narazi się na obowiązek zapłacenia podatku VAT, przy jednoczesnym braku możliwości dokonania korekty na swoją korzyść, ponieważ od zakupu samochodu minął już okres 5 lat.

Załóżmy teraz, że przedsiębiorca sprzeda swój samochód za kwotę 35 tyś. zł. W takim przypadku będzie musiał naliczyć 23% podatku VAT, który wyniesie 8050 zł. Podatnik sprzedając samochód odprowadzi zatem do budżetu kwotę o 2050zł wyższą niż odliczył przy zakupie pojazdu.

Nowy pojazd – sprzedaż po 1 kwietnia 2014r.

            Przedsiębiorca zakupił samochód 20 kwietnia br. za kwotę 110,7 tyś. zł (w tym 23 % podatku VAT – 20,7 tyś. zł). Według nowych przepisów ma on możliwość odliczenia 50% podatku VAT czyli 10,35 tyś. zł. Po upływie 7 miesięcy zdecydował się na sprzedaż samochodu za 70 tyś. zł. W przypadku takiej sprzedaży będzie on musiał doliczyć 23% podatku VAT, czyli 16,1 tyś. zł.

Nowe regulacje pozwalają podatnikowi odzyskać podatek naliczony nieodliczony przy nabyciu pojazdu. Zatem podatnik, sprzedając auto w listopadzie 2014 r., powiększy kwotę podatku naliczonego o 9143 zł (tj. 10,35 tyś. zł x 53/60). Do budżetu odda zatem 6957 zł
(tj. kwotę powstałą po pomniejszeniu podatku należnego 16,1 tys. zł o kwotę wynikającą
z korekty, czyli 9143 zł).

Brak odliczenia – przypadek szczególny

Istnieje także możliwość całkowitego zwolnienia z opodatkowania VAT-em sprzedaży samochodu po 1 kwietnia, który został zakupiony wcześniej. Jedynym warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest brak odliczenia podatku VAT podczas zakupu pojazdu. Dotyczy to zatem jedynie podatników, którzy kupili samochód u wykorzystywali je jedynie do wykonywania czynności zwolnionych od VAT.