Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczenia z przychodów uzyskanych w 2013 roku. Oprócz osiąganych przychodów bardzo ważną rolę w rozliczeniu rocznym odgrywają koszty uzyskania przychodów oraz ulgi podatkowe. W rozliczeniu za 2013 rok zmieniają się zasady dotyczące ulgi prorodzinnej oraz ulgi na Internet. Należy pamiętać o terminowym złożeniu zeznania oraz prawidłowej dokumentacji zawartych w nim ulg podatkowych.

Jak co roku z możliwości odliczania ulgi prorodzinnej są wykluczeni podatnicy opłacający liniowy podatek dochodowy oraz ryczałt ewidencjonowany.  Jeżeli jednak podatnicy uzyskują jednocześnie przychody opodatkowane według skali podatkowej mogą oni skorzystać z wyżej wymienionej ulgi.  Od 2013 r. obowiązują nowe zasady obliczania wysokości ulgi, która jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci.Osoby  wychowujące jedno dziecko skorzystają z odliczenia,o ile ich roczne dochody nie przekroczą 50 000zł w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, 120 000zł w przypadku  osób samotnie wychowujących pociechy oraz w przypadku dochodów wspólnych małżonków. Natomiast rodziny wychowujące więcej niż trójkę dzieci skorzystają z wyższych niż dotychczas ulg prorodzinnych. W przypadku spełniania wszystkich kryteriów uprawniających do skorzystania z ulgi prorodzinnej, rodzice uprawnieni są do odliczenia kwoty:

·         1112,04 zł z tytułu posiadania jednego lub dwójki dzieci,

·         1668,12 zł w przypadku trzeciego z posiadanych dzieci,

·         2224,08 w przypadku każdego kolejnego dziecka.

Rodzice powinni pamiętać, że ulga prorodzinna przysługuje łącznie na obojga opiekunów, co oznacza, że nie należy wykazywać jej podwójnie w zeznaniu każdego z małżonków. Istotne jest również to, że ulgę na dzieci można odliczać proporcjonalnie od miesiąca, w którym rodzic rozpoczął nad nim opiekę. Należy pamiętać, że w przypadku ulgi prorodzinnej nie ma obowiązku dokumentowania posiadania dziecka.

W 2013 roku ulga internetowa będzie przysługiwała jedynie podatnikom, którzy do tej pory nie korzystali z niej w ogóle, lub tylko raz w rozliczeniu za 2012 rok. Warunkiem skorzystania z tego odliczenia jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków i zawierających:

  • dane identyfikujące kupującego i sprzedającego,
  • rodzaj kupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.

Dokumenty te należy przechowywać przez 7 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona była deklaracja za dany rok (5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona była deklaracja za dany rok) – na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Ulga internetowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, jeżeli wcześniej nie dokonywali oni odliczenia z tego tytułu. Jednak w przypadku, gdy jeden z małżonków wykorzystał już możliwość dwukrotnego odliczenia ulgi, z odliczenia tego może skorzystać drugi małżonek. Dzięki temu zachowają oni ulgę jeszcze przez lata 2013-14. W celu skorzystania z tego rozwiązania, dowody stwierdzające poniesienie wydatków za użytkowanie Internetu muszą być wystawiane na osobę, która dotychczas z odliczenia nie korzystała. Kwota jaka przysługuje podatnikowi z tytułu użytkowania Internetu w 2014 roku nie uległa zmianie – nadal jej maksymalna wysokość wynosi 760zł.