Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła 6 lipca 2015 r. konkurs dotyczący dofinansowania udziału małych i średnich firm w międzynarodowych programach innowacyjnych. O wsparcie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się do 5 sierpnia 2015 r. Chodzi o firmy, które złożyły wniosek projektowy w międzynarodowym programie innowacyjnym jako koordynatorzy, albo partnerzy.

„Międzynarodowy program innowacyjny zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych”.

Wsparcie jest przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, przy założeniu, że realizacja programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 roku.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75 tys. zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 tys. – dla partnera w takim przedsięwzięciu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Całkowity budżet programu w tym roku to 2 mln zł. W ramach pierwszej rundy wartość złożonych wniosków wyniosła ponad 1 mln 176 tys. zł. Do wykorzystania w drugiej rundzie będzie ok. 823 tys. zł.

Ponad 670 mln zł ma wynieść w tym roku wartość konkursów dla przedsiębiorców, ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczne konkursy przewidziano w drugiej połowie roku.

Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak tłumaczyła niedawno, że pieniądze te będą pochodzić z największego unijnego programu, skierowanego do firm na lata 2014-2020 – „Inteligentny Rozwój”. Jak mówiła, w najbliższych latach unijne wsparcie dla przedsiębiorców trafi na innowacyjne projekty. „Wymagania dla tych przedsięwzięć będą wysokie. Będą musiały opierać się na wynikach badań zakupionych lub wykonanych przez przedsiębiorcę”.